Fosfaatrechten melkvee 

Als u  fosfaatrechten melkvee wilt verkopen / kopen / verleasen / leasen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Quotum ABC om de mogelijkheden te bespreken. 

Het doel van het fosfaatrechtenstelsel voor melkvee is dat de productie van fosfaat onder het fosfaatplafond komt en blijft. 

Voor meer informatie kunt u de site van RVO raadplegen:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/mest/fosfaatrechten

Fosfaatrechten kopen

Quotum ABC biedt ,via bemiddeling, aan :
 • 100 kg - 100% leverbaar - 2023
 • 200 kg - 100% leverbaar - 2023
 • 500 kg - 100% leverbaar - 2023
 • 100 kg - 0% leverbaar - 2023
 • 250 kg - 0% leverbaar - 2023
 • 100 kg (0% leverbaar + 0% afroming lease)
 • Minder/meer kg in overleg evt. mogelij

Fosfaatrechten leasen

Quotum ABC biedt ,via bemiddeling, aan :
 • 100 kg afromingsvrije lease (0% afroming) - 2023
 • minder kg's in overleg evt mogelijk
 • 300 kg 10% afroming lease
 • 500 kg 10% afroming lease
 • 1000 kg 10% afroming lease
 • minder/meer kg in overleg evt mogelijk

Fosfaatrechten verkopen

Quotum ABC vraagt ter bemiddeling:
 • diverse partijen gevraagd voor bemiddeling
 • alle hoeveelheden koop (100% leverbaar =voor 2023)
 • alle hoeveelheden koop (0% leverbaar =voor 2024)

Fosfaatrechten verleasen

Quotum ABC vraagt ter bemiddeling:
 • diverse partijen gevraagd voor bemiddeling
 • Alle hoeveelheden lease voor 2023:
 • afromingsvrije lease (0% afroming)
 • NIET - afromingsvrije lease (10% afroming voor verleaser)