Vervangende Verwerkings Overeenkomst (mest)

Als u VVO (Vervangende VerwerkingsOvereenkomst)wilt verkopen of kopen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Quotum ABC om de mogelijkheden te bespreken. 

U kunt ook uw mestverwerkingsplicht overdragen aan of overnemen van een andere mestproducent door een Vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) af te sluiten. Met deze overeenkomst spreken mestproducenten af dat de ene mestproducent de verwerkingsplicht van de andere mestproducent overneemt. U mag met meerdere mestproducenten een VVO afsluiten. De overeenkomst geldt voor een kalenderjaar.

Voor meer informatie kunt u de site van RVO raadplegen:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mestbeleid/mestverwerkingsplicht-landbouwer

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/mest/mestverwerkingsplicht/mestverwerkingsplicht-landbouwer/veelgestelde-vragen

VVO kopen

Quotum ABC biedt , via bemiddeling, aan :
  •  

VVO verkopen

Quotum ABC vraagt ter bemiddeling:
  • Alle hoeveelheden voor 2024